Menu

Barwy Szczęścia i... Nieszczęścia

życie codzienne powiatu zawierciańskiego

Vox bloggers, vox Dei

dorszojad

Bloger Gabriel Dors miewa czasami dobre pomysły. Od dłuższego czasu szpital powiatowy w Zawierciu przymierza się do utworzenia oddziału kardiologicznego. Zainicjowanie tej niezwykle potrzebnej szpitalnej jednostki wymagałoby jednak zewnętrznych źróde... więcej

Pamiętajmy o nich

dorszojad

Dyskusje o opiece medycznej (pomijając jej aspekt organizacyjny) koncentrują się zazwyczaj na lekarzach, ich fachowości, stosunku do pacjenta, postawie etycznej. Zapomina się na ogół, że Służba Zdrowia to także pielęgniarki i położne. O istnieniu tyc... więcej

Kto czyta, nie błądzi

dorszojad

Polska jest krajem o najniższym wskaźniku czytelnictwa w Europie. Większość obywateli nie sięga po żadną lekturę, zdarzają się przypadki wtórnego analfabetyzmu. W tym kontekście na pochwałę zasługuje prowadzona w zawierciańskim szpitalu zbiórka książ... więcej

Gnój - chłopa żywiołem

dorszojad

Wraz z wiosną wkraczamy w okres intensywnych prac polowych z użyciem zmechanizowanego sprzętu. Na szczęście traktorzystów mamy pod dostatkiem. Współczeny traktorzysta różni się zewnętrznie od tego sprzed lat. Tamten sadowił się na niewygodnym siodełk... więcej

© Barwy Szczęścia i... Nieszczęścia
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci